Полезна информация - Учебно времеВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

  1.  30.10.2020г. - 02.11.2020г.– есенна; 24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна за I – VII клас; 30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна за I – VII клас 03.04. 2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

  1.  – ДЗИ по БЕЛ - 19.05.2021 г. – втори ДЗИ  - 21.05.2021г. НВО в VІІ клас по БЕЛ - 16.06.2021г. НВО в VII клас по математика 18.05.2021 г.
  2.  - 25.05.2021г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

        04.02.2021г. – I – VII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

31.05.2021 г. – I - IІІ клас (14 учебни седмици); 14.06.2021 г. – ІV - VI клас (16 учебни седмици); 30.06.2021г. - VІІ клас (18 учебни седмици)

Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design