Педагогически колектив - УчителиСнежана Стойкова - начален учител

Петранка Неделчева – начален учител

Росица Иванова – преподавател в прогимназиален етап

Йорданка Стойкова – преподавател в прогимназиален етап

Боряна Иванова – преподавател в прогимназиален етап

Димитър Колев – учител в ЦОУД – начален етап

Мариана Иванова - учител в ЦОУД – прогимназиален етап

Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design