За училището - ИсторияОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е основано през 1864г.

След построяването на църква през 1857г. към нея е пристроена стаичка, наричана килия, където се обучават 15 - 20 деца.

През 1864г. в близост до църквата е построена училищна сграда. За това свидетелства статистическият сборник на Министерството на просвещението от 1896г., който се съхранява в Националния музей на образованието в гр. Габрово.

По-късно е построено ново каменно училище, състоящо се от две класни стаи, запазени и до днес.

Вижте още:

- Презентация - История

Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design