Обществен съвет - Обществен съветМарина Иванова – председател

Наталия Станчева – член

Магдалена Дойчева - член

Джемиле Юсеинова – секретар

Илия Илиев – представител на финансиращ орган