Обществен съвет - Обществен съветМарина Иванова – председател

Наталия Станчева – член

Магдалена Дойчева - член

Джемиле Юсеинова – секретар

Илия Илиев – представител на финансиращ орган

Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design