Обяви, съобщения


Горещи телефонни линии


На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19".  Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08.30 - 11.30 часа и 12.30 - 16.30 часа.Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design