Новинипреустановени учебни занятия


Съгласно Заповед №РД-07-127 от 22.01.2019г. на Директора на училището дните от 22.01.2019г. до 29.01.2019г. включително са обявени за неучебни.Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design