Новинипреустановени учебни занятия


      Във връзка с издадено предписание от РЗИ, на основание Заповед РД-07-124 от 16.01.2019г. на Директора на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" временно се преустановяват учебните занятия от 16.01.2019г до 20.01.2019г.

      Нормалните учебни занятия започват на 21.01.2019г.(понеделник)

 Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design