Финансови документи - Финансови документи


Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

адрес:с. Голица
телефон: 0887 691 919
info-400129@edu.mon.bg

Работно време на директора
8.00-17.00 часа.

Приемни дни
понеделник, сряда, петък
от 10.00 часа