Нормативни документи - Нормативни документи


- заповед-театър

- заповед-театър

- УП - 7 клас

- УП - 6 клас

- УП - 5 клас

- УП - 4 клас

- УП - 3 клас

- УП - 2клас

- УП - 1 клас

- Насоки за обучение и действия в условията на извънредна

- Заповед за ротационен режим ОРЕС

- Заповед-ОРЕС-избори

- Заповед-ОРЕС - избори

- Заповед и график ОРЕС

- Заповед на МОН

- Графици2021-2022

- ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ съгласно заповед № РД-09-3472 на М

- заповед - присъствено обучение от 12042021г

- Заповед и график за ОРЕС от 01042021г до 02042021г

- Заповед и график ОРЕС- I-VII клас от 22.03.2021г. до 31

- Заповед и график ОРЕС V клас

- Заповед и график ОРЕС 15.03.2021г.-26.03.2021г.

- Седмично разписание ІІ учебен срок

- Заповед присъствено обучение

- седмично разписание - ОРЕС

- заповед - ОРЕС

- Заповед и график ОРЕС V - VII клас

- координати за връзка с длъжностното лице по защита на л

- Вътрешни правила за защита на личните данни

- График ЦОД ОРЕС V - VII клас

- График ЦОД ОРЕС I - IV клас

- Разписание ОРЕС V - VII клас

- Разписание ОРЕС I - IV клас

- Заповед ОРЕС

- Иструкции за регистрация в Microsoft Teams

- СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021Г.

- Организация на учебния ден

- Концепция за управление на взаимодействието между учили

- Програма за предоставяне на равни възможности

- програма за превенция на ранното напускане

- Стратегия за развитие

- Годишен план

- Правилник за дейността

- План-програма-родители

- god.plan2020-2021

- УП-седми клас

- УП-шести клас

- УП-пети клас

- УП-четвърти клас

- УП-трети клас

- УП-втори клас

- УП-първи клас

- Мерки за работа в условията на Covid-19

- Заповед-оценяване

- korona-virus-2020

- заповед

- Заповед - нова

- график - нов

- График обучение в електронна среда

- Заповед обучение в електронна среда

- Организация на учебния ден втори срок

- Учебни планове І, ІІ, ІІІ, ІV, V и VІІ клас

- учебна програма ИУЧ Математика І, ІІ, ІІІ и ІV кл

- учебна програма ИУЧ БЕЛ І, ІІ, ІІІ и ІV кл

- учебна програма ИУЧ Математика V и VІІ кл

- учебна програма ИУЧ БЕЛ V и VІІ кл

- учебна програма ИУЧ Английски език VІІ кл

- годишен план 2019-2020 уч. година

- Заповед комисии план-прием 2019-2020

- Заповед план-прием в V клас 2019-2020

- Заповед план-прием І клас 2019-2020

- Заповед план-прием

- Анализ училищно образование

- Програма за предоставяне на равн

- Програма за превенция на ранното напускане на училище

- Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

- Учебни планове I-VII клас

- Стратегия за развитие на училището

- Правилник за дейността

- Етичен кодекс на общността

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

адрес:с. Голица
телефон: 0887 691 919
info-400129@edu.mon.bg
Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design