ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” е съвременно учебно заведение.Включено е в списъците на средищните и защитени училища в България. В него се обучават ученици от четири села. Обучението се осъществява в дневна форма, с едносменен режим и целодневна организация на учебното време. Обхванати са 100 % от подлежащите на задължително обучение. Осигурено е столово хранене за всички ученици, безплатен транспорт за пътуващите и безплатна закуска на учениците от І – ІV клас. Малкият брой ученици е причина за сформираните паралелки със слети класове. Учебният процес се осъществява на много добро ниво, тъй като е обезпечен с квалифицирани педагогически специалисти, даващи стабилна основа от знания и умения на своите възпитаници.

Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове, отговарящи на интересите им. Имат много добра успеваемост на външното оценяване. Липсва конфликт между различните етнически групи. Поддържат се утвърдените вече традиции като провеждане на общоучилищни тържества и празници.

             Приоритет в учебно-възпитателната дейност е ранното чуждоезиково обучение, информационните технологии и изкуствата. Училището предоставя възможност за личностното развитие на учениците, чрез включването им в групи по проекти за извънкласна и извънучилищна дейност.Новини


Откриване на учебната 2019/2020 година

Откриването на учебната 2019/2020 година ще бъде на 16.09.2019г. от 9:30 часа

повече

График за провеждане на дейностите по проект "Подкрепа за успех"

повече

Патронен празник на училището

На 17 май от 9.30 часа ще се проведе тържество по случай 155-годишния юбилей на училището.


Заповядайте на празника!

повече

преустановени учебни занятия

Съгласно Заповед №РД-07-127 от 22.01.2019г. на Директора на училището дните от 22.01.2019г. до 29.01.2019г. включително са обявени...повече


преустановени учебни занятия

      Във връзка с издадено предписание от РЗИ, на основание Заповед РД-07-124 от 16.01.2019г. на Директора...повече


Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

адрес:с. Голица
телефон: 0887 691 919
email:ou_golica@abv.bg
Всички права запазени! ©ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Suzara web design